Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door het team van wooing. Het gebruik van de website wordt je aangeboden, mits je de onderstaande voorwaarden aanvaardt.

Intellectueel eigendom

De content van de website, de gedeelde informatie en afbeeldingen vallen onder het intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze website mag daarom worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt. Dit is alleen toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Contact

Mocht je op deze website informatie aantreffen die niet volledig, juist of actueel is, dan vernemen wij dat graag! Stuur dan een e-mail naar hallo@wooing.nl.